Emirates Post ra mắt dịch vụ thông tin truyền thông kỹ thuật số mới

Emirates Post đã hợp tác với thương hiệu đa quốc gia về dịch vụ công nghệ, Lleida.net để ra mắt dịch vụ thông tin truyền thông kỹ thuật số mới cho phép các tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân, gửi thông tin liên lạc đã đăng ký bằng các phương tiện kỹ thuật số, chẳng hạn như email, SMS hoặc web dịch vụ dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ.


Emirates Post sẽ cấp giấy chứng nhận thông tin liên lạc được ký điện tử, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý của UAE,  quốc tế và được TRA công nhận, là một hồ sơ kỹ thuật số an toàn hợp lệ có thể được sử dụng cho các mục đích thương mại hoặc pháp lý.

Các dịch vụ này không yêu cầu khách hàng triển khai hoặc cài đặt bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc trình duyệt thêm nào. Người dùng chỉ cần đăng ký dịch vụ của Emirates Post và bắt đầu sử dụng chúng ngay lập tức. Các tin nhắn đã đăng ký sẽ được gửi đến người nhận trên thiết bị di động và tài khoản email hiện có của họ mà không cần thiết lập thêm tài khoản.

Hệ thống tra cứu định vị tài liệu và xác minh việc nhận bằng chứng chỉ giao hàng. Giải pháp này phù hợp với chủ trương của UAE đối với các dịch vụ không cần giấy tờ.

Theo lãnh đạo của Emirates Post, việc giới thiệu dịch vụ này là một bước tiến nhằm kết hợp số hóa dịch vụ của Emirates Post và hỗ trợ chương trình chuyển đổi số của chính phủ hướng tới một hệ thống chính phủ THÔNG MINH. Nó đơn giản hóa quá trình cung cấp thông tin đã đăng ký, với xác thực pháp lý đầy đủ, cho các tổ chức khu vực công và tư nhân, mà không cần đầu tư thêm bất cứ thiết bị nào.