Bưu chính Hy Lạp tăng gấp ba lần tốc độ chia chọn, phân loại bưu gửi nhờ Robot tự động

13/09/2021 - 10:35:11 - 72 lượt xem

Bưu chính Hy Lạp (Hellenic Post) đang bắt đầu một kỷ nguyên mới với việc lắp đặt Robot hiện đại tự động hoàn toàn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý bưu gửi với tốc độ cực cao và an toàn, đồng thời phản ánh cam kết thiết thực của Bưu chính Hy Lạp trong việc đầu tư vào chuyển đổi công nghệ số.

Hệ thống chia chọn mới được đưa vào hoạt động vào giữa tháng 8.2021 đã cải thiện đáng kể năng lực và tốc độ phân loại. Từ trước đến nay, công việc chia chọn bưu gửi được thực hiện thủ công bằng tay hoặc bán cơ giới hóa, nhưng việc này tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót, dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ hơn. Bằng cách sử dụng Robot vào quy trình phân loại, Hellenic Post đang sử dụng công nghệ để phân loại bưu gửi một cách nhanh chóng, trực tiếp và kết quả là đảm bảo an toàn cho các bưu gửi, rút ngắn thời gian toàn trình giao hàng tới khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp hệ thống phân loại robot mới có khả năng: Tăng tốc độ chia chọn chi tiết khâu khai thác bưu gửi lên 250%; Đảm bảo chỉ tiêu thời gian toàn trình (J + 1) đối với bưu gửi nội vùng; Xử lý khoảng trên 80% tổng số sản lượng; Cung cấp trọng lượng tự động bưu gửi hỗ trợ công tác đối kiểm khâu chấp nhận bưu gửi về khối lượng trên phần mềm so với thực tế; Giảm thiểu sai lỗi và đảm bảo an toàn bưu gửi tốt hơn.

Việc lắp đặt hệ thống phân loại bằng Robot là sự phản ánh thực tế về sự chuyển dịch công nghệ số của Hellenic Post, đồng thời đặt nền tảng để hoạt động ngày càng hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ người dân.

Đỗ Tiến/Theo Hellenic Post
Danh bạ