Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo địa chỉ số

14/07/2021 - 15:58:57 - 993 lượt xem

 

Theo ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp (Bộ TT&TT), Chương trình CĐS quốc gia giao Bộ TT&TT phát triển Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vpostcode là mã địa chỉ phát triển trên nền tảng bản đồ số và mã bưu chính quốc gia ,nhằm cung cấp các thông tin về mã và vị trí của bất kì địa điểm nào trên toàn quốc.

 

Các kết quả nổi bật của việc triển khai Vpostcode là nền tảng mã địa chỉ Vpostcode.vn, ứng dụng app mobile Vpostcode, bản đồ số Vmap.vn. Vpostcode có các tính năng: tạo địa chỉ số, tìm kiếm địa chỉ số, chỉ đường trên bản đồ, lưu thông tin địa chỉ số của người dùng, chia sẻ địa chỉ số,… gán địa chỉ số cho 23,4 triệu địa chỉ, cung cấp dịch vụ̣ API kết nối, chia sẻ sử dụng với các tổ chức, doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, ông Đường cũng cho biết, hiện có một số bất cập là chưa có văn bản hành chính chính thức quy định Vpostcode là địa chỉ số và cũng chưa có quy chế thông báo, gắn địa chỉ Vpostcode cho từng địa điểm, công trình, nhà ở; Chưa được người dân sử dụng trong đời sống, do vậy, vẫn phụ thuộc vào địa chỉ hành chính, trong khi số địa chỉ Vpostcode không có địa chỉ hành chính rõ ràng chiếm đến 71% (có 16,7 triệu trên tổng số 23,4 triệu địa chỉ Vpostcode là không có địa chỉ hành chính rõ ràng). Việc thiếu địa chỉ hành chính gây nhiều bất cập cho Vpostcode: khó khăn trong việc rà soát, chính xác hóa thông tin địa chỉ; phải sử dụng các thông tin thường biến động như tên người, số điện thoại làm thông tin địa chỉ…

 

Để giải quyết những tồn tại, bất cập ở trên, ông Đường cho biết Bộ TT&TT đề xuất giải pháp xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia và Bản đồ số quốc gia. Cụ thể là ban hành quyết định chính thức quy định về địa chỉ số, với các nội dung cơ bản sau: Cấu trúc địa chỉ số; Quy chế tạo địa chỉ số; Quy chế thông báo và gắn biển địa chỉ số; Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện.

 

Bộ TT&TT sẽ xây dựng Nền tảng địa chỉ số quốc gia (CSDL quốc gia về địa chỉ số) trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính VPostcode đã có; Tổ chức thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa điểm đã được tạo địa chỉ số; Xây dựng Bản đồ số quốc gia dựa trên CSDL quốc gia địa chỉ số, đảm bảo chỉ đường, dẫn đường đến được từng địa chỉ số đã được tạo.

 

CSDL quốc gia về địa chỉ số sẽ được mở để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác để xây dựng các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

 

Cấu trúc Địa chỉ số quốc gia gồm 10 ký tự dạng số: 5 ký tự đầu là mã khu vực (Được gán đến đơn vị hành chính cấp phường/xã và đơn vị hành chính tương đương), 5 ký tự sau là mã mở rộng (Được gán đến từng công trình, nhà ở hoặc bất kỳ địa điểm nào cần đánh địa chỉ. Mã mở rộng này là duy nhất cho mỗi khu vực). Các trường thông tin của một địa chỉ số gồm: Tọa độ địa chỉ: tọa độ của địa chỉ vật lý được gán mã địa chỉ số; Phân loại địa chỉ: phân loại của đối tượng địa chỉ vật lý; Địa chỉ hành chính: thông tin chi tiết để xác định một địa chỉ vật lý và Ảnh địa chỉ (kèm tọa độ): không bắt buộc, phục vụ cho người dùng tự tạo địa chỉ số mới.

 

Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính cho biết tầm quan trọng của việc xây dựng địa chỉ số là rõ ràng. Thời gian qua, Vụ Bưu chính đồng hành với Bưu điện Việt Nam xây dựng mã địa chỉ bưu chính và việc hướng tới xây dựng địa chỉ số là công việc gian nan. Theo đó, các bên cần phải chung tay và làm rõ lợi ích của các bên.

 

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, công nghệ, bà Thanh cho rằng cần phải làm rõ lợi ích của địa chỉ số vì sản phẩm đưa ra phải có lợi ích cho người dùng. Các quy định xây dựng địa chỉ số cần rõ ràng, theo đó, có các yêu cầu, nguyên tắc khi tham gia. Địa chỉ số là nâng cấp cao hơn, trong đó có 10 chữ số do cơ quan quản lý, trên cơ sở đó các cơ quan có thể bổ sung thêm để phục vụ đối tượng khách hàng, quản lý của mình.

Bưu điện Việt Nam đã xây dựng Vpostcode - khung địa chỉ bưu chính để hỗ trợ chuyển phát bưu phẩm đến đúng địa chỉ

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Lê Quốc Anh nhấn mạnh, địa chỉ số có 2 phần là địa chỉ và bản đồ số. Về góc độ địa chỉ, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng Vpostcode - khung địa chỉ bưu chính để hỗ trợ chuyển phát bưu phẩm đến đúng địa chỉ.

 

Trong khi đó, bản đồ số còn có những hỗ trợ khác như dịch vụ công, dịch vụ đô thị thông minh, hỗ trợ cho doanh nghiệp giao hàng… để tối ưu hóa lộ trình logistics, hay liên quan đến phòng chống Covid để xử lý dữ liệu các F, khu vực có dịch, xử lý các thảm hoạ… CSDL địa chỉ được số hóa và các nền tảng bản đồ là "cặp bài" để phát huy giá trị của địa chỉ số.

 

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Anh cũng cho biết CSDL địa chỉ là quan trọng nhất, đến nay, Bưu điện Việt Nam đã thu thập tính được hơn 23 triệu địa chỉ, trong đó hơn 21 triệu dữ liệu đã được xác thực qua 3 vòng, đạt chính xác 98,7%. Trong các địa chỉ này, có một số địa chỉ hành chính chưa có tên đường, địa chỉ số sẽ giúp xác định những nơi chưa có tên đường. Vpostcode cũng đã cung cấp khả năng dẫn đường, khai thác thuộc tính đường, chỉ đường đến địa chỉ. Qua theo dõi ánh xạ lên bản đồ số, CSDL này đã đạt 89,5% số lượng địa chỉ tương đương 21.020.000 địa chỉ có khả năng chỉ đường đến.

 

Chia sẻ về tiến trình dự án địa chỉ số, ông Nguyễn Trọng Đường cho biết thêm dự án có kế hoạch triển khai trong năm nay hoặc ngắn hơn khi có quyết định ban hành. Phần việc địa chỉ số sẽ nỗ lực làm trong năm nay, còn bản đồ số thì sẽ cần nhiều thời gian hơn.

 

Tại hội thảo, với các đề xuất của Bộ TT&TT, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, bản đồ số… đã thống nhất và khẳng định đây là việc Nhà nước nên làm, phải làm, có quyết sách bắt buộc phải làm. Các ý kiến cho rằng việc xây dựng địa chỉ số không chỉ đáp ứng phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số mà còn thể hiện lòng tự hào dân tộc. Đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các doanh nghiệp tham dự hội thảo cho biết sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để cùng Bộ làm việc này.

VŨ QUỐC BẢO
Danh bạ